top of page

Organisatie & contact

Bestuur

Het bestuur van Jori Hermsen Producties wordt (vrijwillig) vertegenwoordigd door: Kees Paalvast (voorzitter),  Klaas Pranger (penningmeester) en Joke Hardeman (secretaris). Het bestuur komt minstens 3 keer per jaar bijeen. 

Doelstelling

De stichting heeft als doel: het ondersteunen en bevorderen van (theater)producties geinitieerd door regisseur Jori Hermsen, zulks in ruimste zin. 

Beloningsbeleid

Stichting Jori Hermsen Producties is een rechtspersoon die jaarlijks afhankelijk is van publieksinkomsten, contributie, sponsoring en subsidie. Het beloningsbeleid van de stichting is er op gericht te belonen volgens maatstaven die in de (semi)publieke sector gebruikelijk zijn en die maatschappelijk aanvaardbaar zijn, passend bij de status als Algemeen Nut Beogende Instelling. Alle werknemers met uitzondering van het bestuur ontvangen een salaris en vergoedingen conform de afspraken zoals deze gemaakt zijn binnen CAO Theater. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Wil je meer weten over onze missie? klik dan hier

Stichting Jori Hermsen Producties

Grote Haag 51

3811 HH Amersfoort

info@jorihermsen.nl

www.jorihermsen.nl

 

kvk: 32123846

bank: NcL38 RABO 0134 9769 08

btwnr: 8180.07.035.B.01

ANBI status: Ja

download hier terugblik 2017/2018

download hier onze eindbalans 2016 en 2017

download hier onze statuten

ANBI-logo.gif
  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Dagelijkse leiding

Jori Hermsen

(regisseur)

 

Bestuur

Kees Paalvast

(voorzitter)

 

Joke Hardeman

(secretaris)

 

Klaas Pranger (penningmeester)

 

bottom of page