top of page

Stichting TG Sonja gaat over in stichting Jori Hermsen producties.

Na acht mooie en bevlogen jaren, is vanaf januari 2015 stichting Theatergroep Sonja (TG Sonja) overgegaan in de nieuwe stichting Jori Hermsen Producties (JHProducties). Met deze nieuwe naam verandert ook de koers van de stichting en komt de nadruk te liggen op mijn eigen werk.

Waar je voorheen als theatermaker een eigen clubje oprichtte, subsidie aanvroeg en je voorstelling aan theaters verkocht, vraagt deze tijd om nieuwe vormen en meer flexibiliteit. Nieuwe manieren van produceren, financieren en samenwerken zijn noodzaak. Met TG Sonja hebben we hier de afgelopen drie jaar al behoorlijk mee geëxperimenteerd. Echter de focus lag hierbij op het collectief Sonja en beperkte zich enkel tot de vorm theater. Met stichting Jori Hermsen producties wil ik verder gaan met het zoeken naar nieuwe manieren van produceren, financieren en samenwerken, maar dan zonder de traditionele vorm van een toneelgezelschap. Tekst en locatietheater blijven hierbij speerpunten, maar ik wil me met de nieuwe stichting niet beperken tot slechts 1 discipline. Zo heb ik plannen voor een reeks van korte films en wil ik een aantal beeldende installaties ontwerpen. Jori Hermsen producties wordt een productiebedrijf waarbij de focus meer op mijn eigen werk komt te liggen. Uiteraard zullen hierbij ook bekende “Sonja" gezichten en partners terugkeren.

Recent Posts
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page