top of page

Vormgeving bij productie Saempjes!


Voor de nieuwe voorstelling Saempjes van de Amsterdamse Jeugdtheaterschool productieklas, geregisseerd door Jessica Zeylmaker, zal ik de vormgeving verzorgen. Een uitdagende klus!

Elf jongeren besluiten samen een fanclub van de artiest Stromae op te richten. Met deze fanclub willen ze de gedachte van Stromae uitdragen en de wereld een stukje beter maken. Stromae verbindt en geeft de mensen weer kracht, positiviteit en hoop. Om een werkelijke verandering te kunnen verwezenlijken worden eigen leefregels en gedragscodes opgesteld. Zal deze nieuwe beweging er in slagen de wereld werkelijk te veranderen? Saempjes gaat over groepsgedrag, de hang naar veiligheid en het verlangen naar eigen identiteit.

sluit je hier aan bij Saempjes: https://www.facebook.com/saempjes

foto by: Anne-Sophie Laurentius

Recent Posts
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page